Politics at SwenglishRantings.com Politics, News & Current Events in Sweden, The USA and the World

May 12 2008

SWEDEN: Bicycle lover charged with sexual harassment

This guy definitely gives a whole new meaning to the Queen song “Bicycle”… “I want to ride my bicycle, I want to ride my bike” – but not after HE’S been riding it!!!


Bicycle lover charged with sexual harassment

ÖSTERSUND

The 40-yearold man from Östersund who was charged with having used several women’s bicycles as sex objects was found not guilty on several of the charges. He is however guilty of three cases of sexual harassment and sentenced to pay for the damages he caused the three women in question.

During trial the man only confessed to the times where he had both cut the tires and left semen on the saddles of bicycles belonging to three women.

He stated that he was in a state of confusion for a couple of months after a separation during the spring of 2007.

On several occasions he had been following bicycling women that he found attractive and then used the parked bicycles as sexual objects, a ritual that always started with him cutting the front tire open.

The prosecutor charged him with having cut open several other bicycle tires in the exact same manner, something which the man has been categorically denying.

The 40-year old claims that he never cut any tires prior to the spring of 2007, and that he never “just” cut the tires, he always left other trace evidence of sexual activity.

The court agrees with the prosecutor that there is a strong reason to believe that the defendant is guilty of a number of tire cuttings, but finds that the evidence is not sufficient enough to prove it.

This specifically concerns an occasion when a great number of tires had been cut at the same time. The court’s ruling is to free him of five out of eight charges and convict him for the charges that he has confessed to, plus one additional charge.

The Östersund court states that especially one of the women has been the victim of severe harassment when she for several months lived in fear of the unknown stalker who repeatedly had assaulted her bicycle within eyes view from her apartment.

The sentence is equal to several months in prison, but considering the fact that the man has no previous convictions, already has spent time in jail and nowadays is undergoing treatment for his behavior, the court has decided on probation and a 10 000 Swedish kronor fine.

The man will also have to pay for the damages he caused three other women, a total sum of 3000 Swedish crowns.

Cykelälskare fälls för ofredande

ÖSTERSUND


Den 40-årige Östersundsbo som åtalats för att ha använt flera kvinnors cyklar som sexobjekt frias på flertalet åtalspunkter. Han döms dock för tre fall av sexuellt ofredande och att betala skadestånd till tre av de utsatta kvinnorna.

Vid rättegången erkände mannen enbart de tillfällen där han både skurit sönder däcken och lämnat sperma på sadeln på cyklar som tillhör tre olika kvinnor.
Han uppgav att han var i ett förvirrat tillstånd under ett par månader efter en separation våren 2007.
Vid flera tillfällen hade han följt efter cyklande kvinnor som han fann attraktiva och sedan använt de parkerade cyklarna som sexobjekt i en ritual som alltid inleddes med att han skar sönder framdäcket.
Åklagaren har åtalat honom för att på exakt samma sätt ha skurit sönder däck på ytterligare cyklar, vilket mannen dock kategoriskt förnekat.
40-Ã¥ringen hävdar att han aldrig skurit nÃ¥gra däck före vÃ¥ren 2007 och att han aldrig “bara” skurit i däcken utan alltid lämnat ytterligare spÃ¥r efter sin sexuella aktivitet.
Tingsrätten håller med åklagaren om att starka skäl talar för att den åtalade är skyldig till flertalet däckskärningar, men att bevisningen inte räcker.
Särskilt gäller det ett tillfälle när ett stort antal däck skurits vid ett och samma tillfälle. Domstolens slutsats blir att fria honom på fem av åtta åtalspunkter och fälla för de tillfällen har erkänt, samt ytterligare ett.
Östersunds tingsrätt konstaterar att särskilt en av kvinnorna utsatts för en allvarlig kränkning genom att hon i flera månader levde i skräck för den okände förföljare som upprepade gånger förgripit sig på hennes cykel inom synhåll från hennes bostad.
Straffvärdet motsvarar flera månaders fängelse, men med tanke på att mannen är ostraffad, suttit anhållen och numera sökt vård för sitt beteende stannar man vid villkorlig dom och 10 000 kronor i böter.
Mannen döms även att betala skadestånd till tre kvinnor på sammanlagt dryga 3 000 kronor.

-Source-

Jun 29 2007

HIV Secrets in Sweden

Filed under: News — Tags: , , , , , , — MonkeyPrincess @ 15:20PM
Not too long ago here in Sweden, there was an English guy who intentionally had contacted young girls over the Internet, met with them and had sex with them.The man was HIV positive, and as far as we know he has infected at LEAST three young women with the HIV virus.

Now there is another case of keeping HIV a secret – this time a woman who held her HIV infection secret through nine years of marriage AND giving birth to two children!

It is a 40-year old woman living in Skåne (south of Sweden) who just got sentenced to 2½ years in prison by the court of appeals. This is the same prison sentence that the district court had decided on.

The woman found out that she was HIV positive in 1987, and at the time she was given a life expectancy of only a few years. With better medicine that was developed later on, her health improved radically.

In the nineties, the woman met the man who later became her husband, and never told him about the infection. They got married and had two children, and the woman never once told anybody about her infection.

Fortunately, neither the husband nor the children were infected with the HIV virus!

The couple are divorced today, and the woman is now facing 2½ years in prison – and she also has to pay damages to her ex husband and their two children. The husband is to be payed 175 000 Swedish Crowns (the district court had wanted him to receive 250 000) and each of the children are to be payed 150 000 Swedish Crowns.

She underwent a psych evaluation when the case was brought up in the court of appeals, and was considered mentally fit.

The woman’s behavior still seems very strange to me…

I don’t remember reading about exactly HOW the fact that she was HIV positive was discovered, but if I come across the news story on that one, I will let you know about it.

A creep like the English man, who liked to fool young girls into having sex with him, somehow it isn’t as hard to understand in a way that he kept his disease a secret.

But a young woman who falls in love, marries someone and then has children – what keeps you from telling the people you love that you have this infection? How can you live with the fact that you might be infecting both the man you love AND your own CHILDREN – and how can you not tell them about it?!?

It’s a strange world, I guess…

 

Straffet fastställs för hivsmittad

MALMÖ

Den 40-åriga Skånekvinna som i nio år hemlighöll sin hivsmitta för sin familj döms av hovrätten i Malmö till två och ett halvt års fängelse. Därmed fastställs tingsrättens dom.

Hovrätten väljer däremot att sänka det skadestånd som kvinnan ska betala till sin tidigare make, från 250 000 kronor till 175 000.

Vardera barnet tilldöms liksom i tingsrätten ett skadestånd på 150 000 kronor.

Enligt hovrätten gjorde sig kvinnan skyldig till försök till grov misshandel när hon trots sin smitta hade oskyddade samlag med sin man och skaffade sig två barn med honom.

I Helsingborgs tingsrätt dömdes hon förra året till samma straff.

Hovrätten är inte enig i sin dom. En av juristerna och en av nämndemännen vill i stället döma kvinnan till ett års fängelse för brottet framkallande av fara för annan.

Kvinnan var bara 19 år då hon 1987 fick reda på att hon var hivpositiv och sannolikt bara hade ett par år kvar att leva. Sedan dess har hennes hälsoläge radikalt förbättrats genom bromsmediciner och när kvinnan på 1990-talet träffade mannen som skulle bli hennes make hölls hon tyst om smittan.

Men varken maken eller barnen har smittats och under rättegångarna har det ifrågasatts om det egentligen funnits någon reell smittrisk, eftersom virusnivåerna i kvinnas blod varit mycket låga.

Helsingborgs tingsrätt bedömde att faran var verklig och dömde därför för försök till grov misshandel. Inför prövningen i hovrätten yrkade åklagaren på skärpt straff, medan kvinnan begärde att bli frikänd.

I samband med rättegången i hovrätten har hon genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där hon bedömdes som psykiskt frisk. Men enligt både en läkare och en psykolog skulle kvinnan fara mycket illa av ett fängelsestraff.

Hivkvinnan dömd till två års fängelse

Hovrätten fastställer tingsrättens dom

Hon höll tyst om sin hivsmitta, hade under nio år oskyddade samlag med sin man och födde två barn. I dag gick hovrätten på tingsrättens linje och dömde kvinnan till två och ett halvt års fängelse.


I Helsingborgs tingsrätt dömdes kvinnan förra våren till två och ett halvt års fängelse för försök till grov misshandel.

Foto: DRAGO PRVULOVIC

 

 

Läs också:

Hivsmittad vill slippa fängelse “Jag skulle aldrig medvetet skada min före detta man eller mina älskade barn”
Åtalad hivkvinna psykundersöks Hemlighöll sin smitta i nio år för maken
Hiv-kvinnans ex-make: “Skärp straffet” Den 39-Ã¥riga kvinnan dolde sin hiv-smitta – i nio Ã¥r
Dolde hiv i nio år – överklagar sin dom Både maken och barnen klarade sig från smitta – nu vill kvinnan bli frikänd

Kvinnan var bara 19 år då hon 1987 fick reda på att hon var hivpositiv och sannolikt bara hade ett par år kvar att leva. Sedan dess har hennes hälsoläge radikalt förbättrats genom bromsmediciner och när kvinnan på 1990-talet träffade mannen som skulle bli hennes make hölls hon tyst om smittan.
– Jag skulle aldrig medvetet skada min före detta man eller mina älskade barn, förklarade den 40-åriga kvinnan snyftande när rättegången mot henne i hovrätten i Malmö.
Men hovrätten gick på tingsrättens linje och dömde kvinnan till två och ett halvt års fängelse för försök till grov misshandel.
Däremot valde hovrätten att sänka det skadestånd som kvinnan ska betala till sin tidigare make, från 250000 kronor till 175 000.
Vardera barnet tilldöms liksom i tingsrätten ett skadestånd på 150 000 kronor.

HÃ¥llt tyst om smittan
Paret fick två barn tillsammans och inte heller i samband med förlossningarna berättade kvinnan om sin smitta. Hon anses också ha utsatt barnen för smittrisk genom amningen.
Men varken maken eller barnen har smittats och under rättegångarna har det ifrågasatts om det egentligen funnits någon reell smittrisk, eftersom virusnivåerna i kvinnas blod varit mycket låga.
Helsingborgs tingsrätt bedömde att faran var verklig och dömde därför för försök till grov misshandel. Inför prövningen i hovrätten yrkade åklagaren på skärpt straff, medan kvinnan begärde att bli frikänd.
I samband med rättegången i hovrätten har hon genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där hon bedömdes som psykiskt frisk. Men enligt både en läkare och en psykolog skulle kvinnan fara mycket illa av ett fängelsestraff.

Sweden: 12-year old Tortured In Parking Garage

12-year old Tortured In Parking Garage

A 12-year old girl was tortured by two older girls in a parking garage in Luleå (North of Sweden) on Tuesday.

The three girls bumped into each other on the town, and the two older girls convinced the 12-year old to come with them.

They took her to the Ã…hléns parking garage (Ã…hléns is a chain of department stores in Sweden), and that’s where the cruel and humiliating abuse started.

The girl herself has told about how they spat on her, took choke holds and punched her. They told her that if she told anyone about it, they would stab her in the belly with a knife. They then took a lit cigarette and burned her chest and head with it.

Several people witnessed the abuse, but nobody did anything to stop it. A SECURITY GUARD asked if he should call the police, but the girl told him not to, she was afraid of the other girls that were standing nearby.

They then took her to a stairway where the spitting and abuse continued.

There have been several articles about the incident in the newspapers, each article gives slightly different details about what happened, it seems as if the poor girl also got her earrings ripped off, and that they took her outside down to the water and there told her they were “going to take her for a swim”…

A boy, apparently a friend to the older girls, filmed the crying girl with his cellphone camera. He forced her to smile for the camera.

The horrible thing lasted for about TWO WHOLE HOURS!

Finally the abusers went away, and the poor girl was able to alert a friend from a nearby restaurant.

A police report has been filed, and the case is now being investigated by a district attorney.

Doctors have told the girl’s parents that the burn marks after the cigarette will never go away. The poor girl is very scared after the incident, the slightest noise makes her jump, she has a constant headache and back ache. The burn marks after the cigarette hurt as well.

The worst part is however not the physical violence, says the girl’s mother. The worst part is the severe mental stress, the humiliation and fear that the girl is experiencing.

The police have not wanted to comment on the events, and they are unable to confirm that the whole thing really WAS filmed…

 

12-Ã¥ring torterades i parkeringshus

Mamman: Hon är skärrad och rädd

Den 12-åriga flickan brändes med en glödande cigarett.
Sedan tvingade plågoandarna henne att le mot kameran.
Flera personer blev vittne till den tortyrliknande misshandeln, ändå ingrep ingen, skriver Norrländska Socialdemokraten.

12-åringen träffade på de två äldre flickorna i centrala Luleå i tisdags. De var ytligt bekanta och tonåringarna övertalade henne att följa med.
De tog henne till Åhléns parkeringshus där den grymma och förnedrande misshandeln började.
Flickan har själv berättat hur de spottade på henne, tog strypgrep och utdelade slag. Skvallrade hon skulle de sticka en kniv i magen på henne.
Sedan tog de fram en brinnande cigarett som de tryckte mot 12-åringens bröst och huvud.

Flera såg misshandeln
Läkaren har sagt till flickans föräldrar att såren efter cigarettmärkena aldrig kommer att försvinna, skriver NSD.
Flera personer såg misshandeln men ingen ingrep. En väktare frågade om han skulle ringa till polisen men flickan sa nej av rädsla för plågoandarna som stod en bit därifrån.
De tog henne vidare till en trappuppgång där spottandet och misshandeln fortsatte. En pojke, kompis till tonårsflickorna, filmade den gråtande 12-åringen med sin mobilkamera. Han tvingade henne att le mot kameran.

Larmade en vän
Till slut gick de sin väg och flickan kunde larma en vän från en restaurang i närheten.
Norrbottenspolisen bekräftar för aftonbladet.se att en anmälan har gjorts. Åklagare ska nu utreda fallet. 12-åringen mår mycket dåligt.
– Hon är ju skärrad och rädd. Rycker till för minsta lilla ljud. Har ständig huvudvärk och värk i ryggen. Brännsåren av cigaretterna svider, säger flickans mamma till NSD.
– Det värsta är inte det fysiska våldet. Det värsta är den psykiska kränkningen och den rädsla mitt barn har tvingats uppleva.

 

Sweden: Lowered sentences for boys who raped 13-year old

Lowered sentences in rape case

The three boys who were sentenced by the district court to ten months in juvenile detention for raping a 13-year old girl got their sentences lowered to six months by the court of appeal.

The girl was threatened and forced to have oral sex with all three boys. Since the girl is under 15, which is the age of consent in Sweden, it is ruled as rape of a child. According to the girl the boys also urinated on her.

Both courts believe in the girl’s story, and the district court wanted the longer sentence since all three boys had been in on the rape, and because of their ruthless behavior (urinating on her).

However, the court of appeal does not feel that it has been proved that they did urinate on the girl, and they didn’t use any violence that lead to physical injuries either. These factors, plus the fact that the boys were at almost the same age as the girl is what makes the court of appeal feel that the crime committed isn’t as severe as the district court found it to be.

The damage payment to the poor girl is also lowered, from 180 000 Swedish Crowns to 120 000.

 

Sänkt straff för våldtäkt

GÖTEBORG

Hovrätten sänker straffet för tre pojkar som i tingsrätten dömdes för grov våldtäkt mot en 13-årig flicka. Hon tvingades genom hot och våld till oralsex med de tre. Enligt flickan ska de dessutom ha urinerat på henne.

Eftersom hon är under 15 år rör det sig om våldtäkt mot barn. Båda instanserna tror på flickan. Tingsrätten fann brottet grovt eftersom hon utsatts av tre samt att de agerat hänsynslöst när de urinerat på henne.

Hovrätten tycker dock inte att det är bevisat att pojkarna urinerat på flickan. Något våld som lett till fysiska skador har heller inte använts. Dessa faktorer samt att gärningsmännen var i flickans ålder gör att hovrätten inte bedömer brottet som grovt, skriver Metro.

Straffen sänks från tio månaders sluten ungdomsvård till sex. Skadeståndet sänks från 180 000 till 120 000 kronor.

 

 

 

Jun 04 2007

Swenglish Rantings Radio – 070604

Swenglish Rantings Radio

Paul & The Monkey Princess

Swenglish Rantings Radio

MONDAY, JUNE, 4TH, 2007

Listen to our latest Swenglish Rantings Radio Show

The Monkey Princess & Paul

in the Mornings

Today’s Swedish Name Days are Solbritt and Solveig – Grattis pÃ¥ namnsdagen, Happy Name Day from us to you!

We’re not doing a regular show today, since we’ve been feeling a bit “under the weather”, but you can listen to the Swenglish Rantings Radio SPECIAL Show that we did on Saturday, June 2nd on World Baby Food. VERY INTERESTING!!!

Pediatrician Recommends Expanding Your Baby’s Pallet

 

Find out what two people have to say about The News and Life here in Sweden!!!

Our Latest Show is – HERE – Right Click to Save

Listen to our show NOW – that’s right – JUST PRESS PLAY! Enjoy!!!

 

Click here

 

Swenglish Rantings Radio Playlist Calendar

Remeber to check the Article List

 

Here are our radio picks for Today and our Swenglish Rantings Radio podcast

All of the shows below are loaded into my daily PLAYLIST SRR20070604.wplRadio Sweden

Radio Sweden

2007-06-04

http://www.sr.se/

 

Radio Sweden 2007-06-04Senseless, Shameful, a Scandal. Just some of the headlines after a highly controversial end to Sweden`s Euro Football Qualifier against Denmark. We examine calls for Sweden to review its development assistance programme. And we`re at a controversial production portraying the life and crucifixtion of Jesus Christ.

http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_SRI_en_sweToday_070604050054.mp3

Breakpoint

BREAKPOINT with Chuck Colson – 2007-06-04

ThePoint

 

The War on ‘Defective’ Children: Genetic SelectionIn the 1998 film Gattaca, the hero says that he will never know what possessed his mother to put her faith in God instead of a geneticist.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/47fa4510-9b68-4b47-84ca-dd1d375ea536.mp3?siteid=PodCast

 
Daily Commentary  

Daily Commentary – 2007-06-04

 

Harry Jackson: Hijacking the Civil Rights Movement

Patrick Henry said, “Give me liberty or give me death.” As an African-American I can totally relate to this quote.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/28f630d6-da9f-4904-9247-2887650c6d2c.mp3?siteid=PodCast


Billoreilly

The Cato Institute

 

http://www.cato.org

 

Scholars Charged with Espionage

featuring Justin Logan

http://www.cato.org/dailypodcast/itunes/justinlogan_scholarschargedwithespionage_20070604.mp3

 
WeatherBrains  

WeatherBrains – 2007-06-04

Weather Brains Bios

WeatherBrains 71: “Look Down”

June 4th, 2007

WeatherBrains Episode 71 is now online (June 4, 2007) The netcast for people who love weather.

In this week’s episode:

V. WeatherBrains Extra: Low Down Radar … Newer doesn’t necessarily meanCASA bigger and more powerful. In fact, the next generation of weather radar–currently being field tested in Oklahoma, with more tests planned for Texas and Puerto Rico–is actually smaller and less powerful than present day systems. But what it lacks in power and size may be more than made up for by what it lets us see. David Black talks with “Professor Chandra” of Colorado State University about CASA;

2007 Hurricane season off and running: Are coastal residents ready for a major storm this year? We weigh in with some observations;

Politics and weather: J.B. Elliott confesses to being a weather troublemaker during his tenure at the National Weather Service … and the global warming comment that got NASA Administrator Michael Griffin in hot water;

WeatherBrains 101: What in the world is a wet bulb temperature? Join us as Professor Peters explains;

This Week In Weather History: Legend had it that residents in Topeka, Kansas were safe from tornadoes. But in 1966, they learned a hard lesson. And during this week in 1953, New England residents were stunned by a weather event they thought they’d never have to worry about. Join Bill Murray as we look into these and other historical weather highlights

http://www.weatherbrains.com/audio/wb060407.mp3

 
Dennis Prager  

Dennis Prager – 2007-06-04

 

About

SHOW

 

What the New York Times Deems Important Prager H1: The New York Times barely reported on the thwarted terror attack on JFK airport, relegating the story to page 30 in Sunday’s paper. Its page one story was an anguished report on how we treat teenage terrorists at Gitmo. All you need to know about the Times’ editorial position can be found in this juxtaposition… An Al Qaeda groups claim they killed 3 GI’s they captured last month… Dennis begins his analysis of the Democratic candidates debate last night.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/7f72d6a7-b065-470c-856a-88d673ec5031.mp3?siteid=PodCast

More on the Democratic Debate Prager H2: Hillary Clinton strongly separated herself from John Edwards’ notion that the War on Terror is not real, but just a bumper sticker slogan. On Iraq, however, she fell back in with the crowd – it’s a civil war, pull our troops out now, more diplomacy.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/53c6d379-2317-4a22-96c5-a29028b01563.mp3?siteid=PodCast

The Democratic Debate, Part 3Prager H3: The candidates move on to issues of immigration and health care. Making English the official language of the USA is a tough question for them. Health care is easy. Just make it “free” for everyone but “the rich.”

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/55888b12-6e76-45cc-ba1a-abdbb99e4aa8.mp3?siteid=PodCast

 
HughHewitt  

Hugh Hewitt – 2007-06-04

 

Hugh Hewitt’s Blog

Transcripts

 

John McIntyre

Hewitt: Hour 1 – Guest host Dean Barnett updates on the latest with the immigration bill and recaps the Democrat debate with Real Clear Politics’ John McIntyre.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/5d407620-559b-4e70-aaec-673c97b70534.mp3?siteid=PodCast

Bill Kristol

Hewitt: Hour 2 – Guest host Dean Barnett continues to discuss the immigration bill and the presidential race with the Weekly Standard’s Bill Kristol.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/9b20ebd3-a08c-4c83-bf92-a0a6b29317bb.mp3?siteid=PodCast

Michelle Malkin

Hewitt: Hour 3 – Guest host Dean Barnett concludes his day discussing immigration and presidential politics, and blog news with Hot Air’s Michelle Malkin.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/909c5a94-2584-4148-8549-38e16a981c38.mp3?siteid=PodCast

 
MikeGallagher  

Mike Gallagher – 2007-06-04

MikeOnline.com

 

Mike Gallagher 6-3-07

Mike discusses the Immigration Bill currently in the Senate.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/39e18fcc-dca7-46ff-908a-640301d8549c.mp3?siteid=PodCast

Mike Gallagher 6-3-07 PT2

Mike talks about the Democrats’ approach to the War on Terror.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/7d06af65-e342-4ba1-86e5-2b812a8ece74.mp3?siteid=PodCast

 
Mike Medved  

Michael Medved – 2007-06-04

 

BIO

MichaelMedved.com

 

Democrats debate

Medved H2: Medved talks about what went down at the Democratic debate.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/48d48300-47d9-4903-a87c-9b1417d9aeb6.mp3?siteid=PodCast

Democrats debate With Michael Medved

Medved H2: Medved talks about what went down at the Democratic debate.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/48d48300-47d9-4903-a87c-9b1417d9aeb6.mp3?siteid=PodCast

 
JaySekulow  

JaySekulow – 2007-06-04

ACLJ.org

Jay Sekulow Live

 

More $$ For Planned Parenthood?

A troubling development on Capitol Hill where legislation is moving forward that would result in more taxpayer funds going to Planned Parenthood. Jay has the latest on this disturbing issue and what you can do to help.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/f4c670d1-2fc6-433d-8720-bc8a5c584714.mp3?siteid=PodCast

 
Narn  

John Hinderaker – 2007-06-04

Northern Alliance Radio Network

The Headliners, Hr 1: Giuliani, Thompson, and Romney

Ed and Mitch discuss Rudy Giuliani, Fred Thompson and Mitt Romney.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/b4c7d1b9-eca8-40e5-8c80-a54125a58009.mp3?siteid=PodCast

The Headliners, Hr 2: Peggy Noonan’s Immigration Article and MN Legislature

Mitch and Ed talk about Peggy Noonan’s Wall Street Journal latest article on immigration issue. Minnesota legislature’s war on hospitality.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/3b6e3e4c-d03e-4a98-ad31-10cfb2c27859.mp3?siteid=PodCast

Powerline Radio, Hr 1: Immigration Splitting Conservative Ranks

Chad and John discuss how the debate on immigration splitting conservative ranks. Cindy Sheehan is getting Lifetime Loon Achievement Award.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/f968f3c4-71fa-4317-b850-45d60ec6f664.mp3?siteid=PodCast

Powerline Radio, Hr 2: Miss Universe Pageant Raise Immigration Issue

Chad and John discuss Miss Universe Pageant; Miss USA is getting booed in Mexico City. Calls on immigration debate. This week in Gate Keeping.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/59276394-2f9a-470b-aec6-7d740d04c657.mp3?siteid=PodCast

The Final Word, Hr 1: MN Legislature’s Veto of Tax Bill

King and Michael discuss the end of the legislative session and the veto of the tax bill with Brian McClung, spokesman for Governor Tim Pawlenty.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/4b15546b-b5cc-4081-a9e7-840df6f78b1c.mp3?siteid=PodCast

The Final Word, Hr 2: Difference Between Liberals and Conservatives

Michael wins his bet on no special session with King, and they discuss a George Will column on the differences between liberals and conservatives.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/4bba440f-e8a2-4c43-8e7f-4f331d08fbb4.mp3?siteid=PodCast

 
TaxpayersLeague  

David Strom – 2007-06-04

The TaxPayers League

 

Hr 1: Interview with author of “Who Killed Health Care”David and Margaret interview Regina Hertzlinger, Professor of Business Administration, Harvard Business School and Author of “Who Killed Health Care”; America’s two trillion dollar healthcare problem.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/8ea74b7b-757d-4346-b24c-2c0ce37a43b5.mp3?siteid=PodCast

 

Hr 2: Asst. Minority Leader, State Rep. Emmer on Legislative Session David and Margaret review Phil Krinkie’s Capitol Report. Assistant Minority Leader State Representative Tom Emmer talks about the end of the legislative session.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/69b25d09-0978-4cd9-bd00-0fd9d0eed603.mp3?siteid=PodCast

 
BritHume  

 

Brit Hume‘s Political Grapevine

2007-06-04

Special Report

http://media2.foxnews.com/060407/060407_sr_hume_128.mp3

 
NeilCavuto  

Neil’s Common Sense – 2007-06-04

Neil Cavuto

http://media2.foxnews.com/060407/060407_cav_cavuto_128.mp3

 
JohnGibson  

 

John Gibson’s My Word

2007-06-04

 


War On Christmas

BIO

http://media2.foxnews.com/060407/060407_bs_gibson_128.mp3

 
Billoreilly  

Bill O’Reilly’s latest Talking Points Memo – 2007-06-04

 

BIO

Home Page

http://media2.foxnews.com/060407/060407_views_oreilly2_128.mp3

May 30 2007

Swenglish Rantings Radio – 070530

Swenglish Rantings Radio

Paul & The Monkey Princess

Swenglish Rantings Radio

WEDNESDAY, MAY, 30TH, 2007

Listen to our latest Swenglish Rantings Radio Show

The Monkey Princess & Paul

in the Mornings

Today’s Swedish Name Days are Vera & Veronika – Grattis pÃ¥ namnsdagen, Happy Name Day from us to you!

The Swedish Bikini Team and other Swedish phenomena!

Gunshots At Swedish Police In Stockholm – Armed Bandits Escape

MRSA(Super Infection) Spreading in Sweden 1 in 7 Clinic Staff Test Positive

Swedish Motor Cycle Gang Connected in Stolen Property Fencing Ring

Sweden’s Green Party Picks GAY Fight With Russia

 

 

Find out what two people have to say about The News and Life here in Sweden!!!

Our Latest Show is – HERE – Right Click to Save

Listen to our show NOW – that’s right – JUST PRESS PLAY! Enjoy!!!

 

Click here

 

Swenglish Rantings Radio Playlist Calendar

Here are our radio picks for Today and our Swenglish Rantings Radio podcast

All of the shows below are loaded into my daily PLAYLIST SRR20070530.wplRadio Sweden

Radio Sweden

2007-05-30

http://www.sr.se/

Radio Sweden 2007-05-30
Sweden launches its official embassy in the virtual online world, Second Life. Radio Sweden was there.. And while the country makes headlines in the virtual world – how is it doing internationally? To make sure that Swedes aren`t left behind as globalisation changes everyday life, the government has appointed a new council. But there are risks….Also, an alarming report indicates that women with disabilities are one of the most highly victimised groups in Swedish society.

http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_SRI_en_sweToday_070530061754.mp3

Breakpoint

BREAKPOINT with Chuck Colson – 2007-05-30

ThePoint

Same-Sex ‘Marriage’: Judicial Activism Knows No Borders
Three years ago, Fred Davie and Michael Adams were “married” in Lowell, Massachusetts, following that state’s Goodrich decision, which created a right to same-sex “marriage.” But that didn’t settle the matter for Davie and Adams.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/cb9aa18e-38ae-4f44-acfb-2167c5d74c5d.mp3?siteid=PodCast

 
Daily Commentary  

Daily Commentary – 2007-05-30

Aikman: The Irresponsible (Former) President
Whatever happened to Jimmy Carter? For decades, he was building homes for poor people with Habitat for Humanity, and campaigning against dangerous tropical diseases.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/6492c410-48da-41ad-8791-8a081d7ff7fe.mp3?siteid=PodCast


Billoreilly

The Cato Institute

http://www.cato.org

Chavez Clamps Down on Caracas
featuring Gustavo Coronel

http://www.cato.org/dailypodcast/itunes/gustavocoronel_chavezclampsdownoncaracas_20070530.mp3

Africa’s Zimbabwe Problem

by Brett D. Schaefer and Marian L. TupyBrett D. Schaefer is Jay Kingham Fellow in International Regulatory Affairs in the Margaret Thatcher Center for Freedom, a division of the Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies at the Heritage Foundation and Marian L. Tupy is a policy analyst at the Cato Institute’s Center for Global Liberty and Prosperity.

Zimbabwe was recently elected to chair the U.N. Commission on Sustainable Development (CSD), to the dismay of human-rights groups and nations, like the United States, that would like the United Nations to take its responsibilities seriously. This election is more than a travesty; it is a cruel demonstration of disregard for the suffering of the people of Zimbabwe on the part of the U.N. and those African countries that helped Zimbabwe to the chairmanship.


 
Dennis Prager  

Dennis Prager – 2007-05-30

 

About

SHOW

Where’s Inga?
Prager H1: Miss Sweden was AWOL for the Miss Universe contest. She withdrew because she found the swimsuit competition degrading. What’s degrading about it? And didn’t they know there was going to be a swimsuit contest? Kim Jong Il’s health may be failing. He should drop dead… Bashar Assad wins another squeaker in this week’s Syrian election…

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/5dc70078-b19f-4532-a9a5-51f7e33c6733.mp3?siteid=PodCast

Hillary’s Soft Socialism
Prager H2: Her Left-leaning agenda emerges in a speech she gave in New Hampshire yesterday. Her theme: fairness trumps freedom. The further you move Left, the further the government intrudes in your life. As soon as the government gets into the fairness business, you guarantee mediocrity.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/6522e24f-ccd6-4f22-bf00-5f9a9e93537c.mp3?siteid=PodCast

Atomic Bazaar
Prager H3: Dennis talks to William Langewiesche, International Correspondent for Vanity Fair and author of The Atomic Bazaar: The Rise of the Nuclear Poor.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/c66c8e1e-93ee-4517-9550-7632cf761fa4.mp3?siteid=PodCast

 
HughHewitt  

Hugh Hewitt – 2007-05-30

 

Hugh Hewitt’s Blog

Transcripts

amar Jacoby
Hewitt: Hour 1 – Hugh returns to the immigration bill with the Manhattan Institute’s Tamar Jacoby, who is one of the more articulate proponents of the immigration bill.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/75e345f6-be0c-41d7-878b-bc28dda57eab.mp3?siteid=PodCast

Stephen Hayes, Mike Allen
Hewitt: Hour 2 – Hugh gets to the bottom of the news that Fred Thompson is poised to enter the presidential field with the Weekly Standard’s Stephen Hayes, and The Politico’s Mike Allen.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/5622b012-f8b4-4f5b-afa9-5ecbec78a1b9.mp3?siteid=PodCast

 
BillBennett  

Bill Bennett – 2007-05-30

Bush vs. Base on Immigration
Bill Bennett finds out what the country thinks concerning President Bush, and his push for Immigration Reform, with Heather Mac Donald, John M. Olin Fellow: The Manhattan Institute.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/149b8a93-553f-4cc9-819c-9d6e20f14013.mp3?siteid=PodCast

 
MikeGallagher  

Mike Gallagher – 2007-05-30

MikeOnline.com

Sen. James Inhofe
The Oklahoma senator spoke about his effort to make English the official language in the United States.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/e85da2de-ca75-4311-91da-822ede5ca3b0.mp3?siteid=PodCast

 
Mike Medved  

Michael Medved – 2007-05-30

 

BIO

MichaelMedved.com

Conspiracy Day
Medved H1: Medved opens the phone lines to listeners who want to expose our nation’s conspiracies, including 9/11 and religious conspiracies that want to take over the U.S.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/15343639-31e9-491e-aedb-55c55e102276.mp3?siteid=PodCast

 
JaySekulow  

JaySekulow – 2007-05-30

ACLJ.org

Jay Sekulow Live

To Armed Forces: Don’t Give In
At the ACLJ, we’re encouraging the Armed Forces to stand firm and don’t give in to intimidation tactics used by some groups to keep the military from participating in patriotic celebrations that involve Christian groups.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/507b82fa-a7db-4960-856e-239743416cc7.mp3?siteid=PodCast

 
BritHume  

 

Brit Hume‘s Political Grapevine

2007-05-30

Special Report

http://media2.foxnews.com/053007/053007_sr_hume_128.mp3

 
NeilCavuto  

Neil’s Common Sense – 2007-05-30

Neil Cavuto

http://media2.foxnews.com/053007/053007_cav_cavuto_128.mp3

 
JohnGibson  

 

John Gibson’s My Word

2007-05-30

 


War On Christmas

BIO

http://media2.foxnews.com/053007/053007_bs_gibson_128.mp3

 
Billoreilly  

Bill O’Reilly’s latest Talking Points Memo – 2007-05-30

 

BIO

Home Page

http://media2.foxnews.com/053007/053007_views_oreilly_128.mp3

May 23 2007

Swedish Priest Spiked, Chased and Fined

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , — entry @ 17:13PM

One evening a Church of Sweden priest was visiting a troubled man which is normal for church leaders. He knew this man through some acquaintances. It was a call from a man of the cloth on a drug troubled man. About a half an hour or so after arriving and beginning his counseling he found himself feeling ill. His hosts had him lay down fearing that he had been drugged by having smoothing slipped into his coffee. We assume that the man that the priest was asked to visit didn’t really appreciate the intervention counseling and spiked that Priest’s coffee out of anger or twisted humor. The priest stayed the night and attempted to make it back home the following day.Priest Slipped a Mickey in his Coffee

Driving home on his own in retrospect was probably not the best thing to have done. He was seen by witnesses driving erratically, and latter pursued and stopped by the police in Malmö. Tests showed that the priest had 0.07 micrograms of amphetamines per gram of blood, an amount which according to Swedish law made him unfit to drive. In court the priest explained the presence of the drug in his blood by saying that he had been visiting a friend of some acquaintances who was suffering from drug problems and went through the sad saga. The court excepted the priest’s explanation of the events but let stand the conviction and fine of more then 10,000 SEK of driving while under the influence of drugs. He was released of the drugs charges. This seems fair. While it may not have been the priests fault that he had drugs in his system, He was aware he had drugs in his system and may not have been fit to drive. In doing so, he endangered himself and others on the road.

Chased, Arrested, Fined for Driving While Under the Influence

Such are the problems of one kind Priest in Southern Sweden that traveled to counsel a troubled drug user. The result was being arrested, heavily fined and had his health put at risk.

Swenglish Rantings Radio – 070522

Communist Leader does a European Union “John Kerry”

Should Sweden Stay In EU? Sweden’s Communists Left still says “Yes”

Sweden’s Communist Party, now stealthily known as the Left Party has been against membership and interaction with the European Union from the start. This should be no surprise as Sweden’s Communists once publicly voice favor for the Communist Soviet Government. Now it seems that the former leader of Sweden’s communist party, Gudrun Schyman is now publicly reversing her opinion on participation in the European Union. While not embracing the EU she has recently stated that pulling out of the EU would be unintelligent”. Why would a former communist leader who is no longer in the leadership suddenly pull a “John Kerry flip flop?”

Communist Leader does a “John Kerry”

Will Sweden’s Left of Center political parties find their ranks infiltrated with former Communist Party Leaders? Sweden’s new moderate leadership is working against the well entrenched socialist and communist old dogs who have slowed Sweden’s economic growth. As long time communist leaders slide towards center we will all have to keep our eyes open. Old time Communists still in party power do not have reasons to voice a different opinion as Gudrun Schyman has done and as always hold to their “NO” to the European Union.

General Aspects of the Swedish Electoral System(English)

The Parliament of the Kingdom of Sweden, the Riksdag, is composed of 349 members directly elected by universal adult suffrage for a maximum term of four years.

Members of the Riksdag are elected by a two-tier proportional representation (PR) system. A total of 310 seats are filled in twenty-nine multi-member electoral constituencies. Permanent constituency seats, which are allocated among the constituencies in proportion to the size of their electorates, are distributed according to the adjusted odd-number or modified Sainte-Laguë method of PR. Voters may cast a ballot for a constituency party list, or for a specific candidate.

Europe’s Communists are Well Organized and it’s indoctrinated Youth Fights Blindly for Communist Growth

The European wide anti-communist campaign finds its expression in the anti-communist attacks that are in run in some European countries through the penalization of organizations and their activities, prohibition, imprisonment and torture of its members, establishment of anti-communist foundations, memorials and museums, forbidding of communist symbols etc.

Swenglish Rantings Radio – 070522

May 17 2007

Swedish Gunmen Chased By Police After Gas Station Robbery

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , — entry @ 21:10PM

Several police patrols wee chasing two robberers out in Majorna in Gothenburg.Two guys with ski masks walked in to the Shell gas station on Karl Johans street in Majorna. One of them had a gun and as threatening the staff.

According to the police the two men filled a big plastic bag with cigarettes and they also grabbed a bunch of Triss lottery tickets, that’s the “scratch-and-get three-identical-numbers” type lottery tickets.

Swenglish Rantings Radio – 070517

Swenglish Rantings Radio

Paul & The Monkey Princess

Swenglish Rantings Radio

THURSDAY, MAY, 17TH, 2007

Listen to our latest Swenglish Rantings Radio Show

The Monkey Princess & Paul

in the Mornings

Today’s Swedish Name Days are Rebecka & Ruben – Grattis pÃ¥ namnsdagen, Happy Name Day from us to you!

Today is a “red day”, a public holiday here in Sweden, as it is Kristi Himmelsfärds dag – Ascunsion Day. The Swedish name for this day means “Christ’s Flight to Heaven Day”.

Recycling, and 2nd hand Swedish Park

Vacume driven Public Garbage System in Gothenburg

Sexual Molestation Charges at Swedish Military Ethics Conference

Swedish Gunmen Chased By Police After Gas Station Robbery

Find out what two people have to say about The News and Life here in Sweden!!!

Our Latest Show is – HERE – Right Click to Save

Listen to our show NOW – that’s right – JUST PRESS PLAY! Enjoy!!!

 

Click here

 

Swenglish Rantings Radio Playlist Calendar

Here are our radio picks for Today and our Swenglish Rantings Radio podcast

All of the shows below are loaded into my daily PLAYLIST SRR20070517.wplRadio Sweden

Radio Sweden

2007-05-17

http://www.sr.se/

National Holiday No Radio Sweden Program Today


Breakpoint

BREAKPOINT with Chuck Colson – 2007-05-17

ThePoint

 

Earth’s Revenge: Gaia Is One Unhappy Lady

If you watch nature shows, you may notice how often writers use terms like “nature’s wrath” and “nature’s fury”—even though we no longer believe that earthquakes, storms or lightning are caused by angry gods.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/a73b4020-e3d6-4ba1-96ab-2d63a600ef1b.mp3?siteid=PodCast

 
Daily Commentary  

Daily Commentary – 2007-05-17

 

Michael Medved: Will the Media Catch up With the Strength of Marriage?

After decades of grossly misleading coverage about “soaring divorce rates,” and irresponsible overstatement of the percentage of marriages that fail, mainstream media may finally begin catching up with the truth.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/11ab8a02-56d3-4233-bd89-3f8d769e4ae8.mp3?siteid=PodCast

 
Dennis Prager  

Dennis Prager – 2007-05-17

 

About

SHOW

 

Guest Host Mark Taylor

Prager H1: Mark talks about Republican presidential candidate Ron Paul, is he really a Republican? He also plays and then discusses the Fred Thompson clip, in which Thompson responds to Michael Moore. Moore had commented on Thompson’s evident favor for Cuban cigars as a possible violation of the trade embargo.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/2bd2d419-e330-4c55-89b1-d8be346304aa.mp3?siteid=PodCast

 

Guest Host Mark Taylor

Prager H2: Mark talks about global warming alarmists and the religious nature of their devotion….it often mimics a religion.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/b2bdc4f7-a0e9-455e-9454-f306ff18cf4f.mp3?siteid=PodCast

 

Guest Host Mark Taylor

Prager H3: Mark discusses the Senate deal on the immigration bill…..callers weigh in.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/8d140f46-62a7-4128-bfb4-585d167b85ca.mp3?siteid=PodCast

 
HughHewitt  

Hugh Hewitt – 2007-05-17

 

Hugh Hewitt’s Blog

Transcripts

 

Mark Steyn

Hewitt: Hour 1 – Hugh begins the hour with Columnist to the World, Mark Steyn, and continues with callers about his overwhelming disgust at the new immigration deal struck in the United States Senate.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/7a512b8f-45fc-4611-8e57-84aea8fdf0c3.mp3?siteid=PodCast

 

Duncan Hunter, Jon Kyl, James Lileks

Hewitt: Hour 2 – Immigration is still the topic with House Armed Services member, author of the fence measure last year and presidential candidate Duncan Hunter, GOP Senate negotiator Jon Kyl, and humorist and columnist James Lileks.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/28bc0020-bd19-4609-8c45-634d6a3cd66f.mp3?siteid=PodCast

 

Is the immigration compromise in the Senate disastrous for the GOP?

Hewitt: Hour 3 – Hugh continues to take calls from listeners to weigh in.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/7fa34a87-9659-4b1a-b972-ee68466ed894.mp3?siteid=PodCast
 
BillBennett  

Bill Bennett – 2007-05-17

 

Illegal Immigration and Zorro


Bill and the team takes a look at “Z” visa with clarity and humor.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/2d445154-6abb-4409-a0fb-03c1936ab3b8.mp3?siteid=PodCast

 

Brian Kennedy, President, Claremont Institute

Bill talks with Brian Kennedy about France, Immigration Overhaul, and GOP hopefuls.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/231aa24a-c409-472b-8efe-8d8b3609c60b.mp3?siteid=PodCast
 
JaySekulow  

JaySekulow – 2007-05-17

ACLJ.org

Jay Sekulow Live


 

Washington Update: The Penalization of Churches and Non-Profit Organizations

On the broadcast today, an update from Washington on some of the key issues that matter most. We’ll bring you the latest on efforts to kill a House measure that would penalize churches and non-profit organizations.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/b73515e0-e8d7-48b1-be79-0893faa7a049.mp3?siteid=PodCast

 
YoungAmericasFoundation  

Young America’s Foundation – 2007-05-17

The Reagan Ranch Center

 

Zell Miller: America’s Enemies—Foreign and Domestic

Harold Simmons Lecturer, Senator Zell Miller, spoke to more than 1,700 students at the University of the Cumberlands in Kentucky on defending America from foreign and domestic threats to our freedom. As the inaugural Harold Simmons Lecturer, Senator Miller is touring college campuses across the country through Young America’s Foundation.

http://boss.streamos.com/download/Townhall/audio/mp3/6106cc19-b7c3-4b2a-9cb9-8c8bff2aad5b.mp3?siteid=PodCast

 
BritHume  

 

Brit Hume‘s Political Grapevine

2007-05-17

Special Report

http://media2.foxnews.com/051707/051717_sr_hume_128.mp3

 
NeilCavuto  

Neil’s Common Sense – 2007-05-17

Neil Cavuto

http://media2.foxnews.com/051707/051707_cav_cavuto_128.mp3

 
JohnGibson  

 

John Gibson’s My Word

2007-05-17

 


War On Christmas

BIO

http://media2.foxnews.com/051707/051707_bs_gibson_128.mp3

 
Billoreilly  

Bill O’Reilly’s latest Talking Points Memo – 2007-05-17

 

BIO

Home Page

http://media2.foxnews.com/051707/051707_views_oreilly_128.mp3

Older Posts »

Powered by WordPress