Politics at SwenglishRantings.com Politics, News & Current Events in Sweden, The USA and the World

May 12 2008

SWEDEN: Bicycle lover charged with sexual harassment

This guy definitely gives a whole new meaning to the Queen song “Bicycle”… “I want to ride my bicycle, I want to ride my bike” – but not after HE’S been riding it!!!


Bicycle lover charged with sexual harassment

ÖSTERSUND

The 40-yearold man from Östersund who was charged with having used several women’s bicycles as sex objects was found not guilty on several of the charges. He is however guilty of three cases of sexual harassment and sentenced to pay for the damages he caused the three women in question.

During trial the man only confessed to the times where he had both cut the tires and left semen on the saddles of bicycles belonging to three women.

He stated that he was in a state of confusion for a couple of months after a separation during the spring of 2007.

On several occasions he had been following bicycling women that he found attractive and then used the parked bicycles as sexual objects, a ritual that always started with him cutting the front tire open.

The prosecutor charged him with having cut open several other bicycle tires in the exact same manner, something which the man has been categorically denying.

The 40-year old claims that he never cut any tires prior to the spring of 2007, and that he never “just” cut the tires, he always left other trace evidence of sexual activity.

The court agrees with the prosecutor that there is a strong reason to believe that the defendant is guilty of a number of tire cuttings, but finds that the evidence is not sufficient enough to prove it.

This specifically concerns an occasion when a great number of tires had been cut at the same time. The court’s ruling is to free him of five out of eight charges and convict him for the charges that he has confessed to, plus one additional charge.

The Östersund court states that especially one of the women has been the victim of severe harassment when she for several months lived in fear of the unknown stalker who repeatedly had assaulted her bicycle within eyes view from her apartment.

The sentence is equal to several months in prison, but considering the fact that the man has no previous convictions, already has spent time in jail and nowadays is undergoing treatment for his behavior, the court has decided on probation and a 10 000 Swedish kronor fine.

The man will also have to pay for the damages he caused three other women, a total sum of 3000 Swedish crowns.

Cykelälskare fälls för ofredande

ÖSTERSUND


Den 40-årige Östersundsbo som åtalats för att ha använt flera kvinnors cyklar som sexobjekt frias på flertalet åtalspunkter. Han döms dock för tre fall av sexuellt ofredande och att betala skadestånd till tre av de utsatta kvinnorna.

Vid rättegången erkände mannen enbart de tillfällen där han både skurit sönder däcken och lämnat sperma på sadeln på cyklar som tillhör tre olika kvinnor.
Han uppgav att han var i ett förvirrat tillstånd under ett par månader efter en separation våren 2007.
Vid flera tillfällen hade han följt efter cyklande kvinnor som han fann attraktiva och sedan använt de parkerade cyklarna som sexobjekt i en ritual som alltid inleddes med att han skar sönder framdäcket.
Åklagaren har åtalat honom för att på exakt samma sätt ha skurit sönder däck på ytterligare cyklar, vilket mannen dock kategoriskt förnekat.
40-Ã¥ringen hävdar att han aldrig skurit nÃ¥gra däck före vÃ¥ren 2007 och att han aldrig “bara” skurit i däcken utan alltid lämnat ytterligare spÃ¥r efter sin sexuella aktivitet.
Tingsrätten håller med åklagaren om att starka skäl talar för att den åtalade är skyldig till flertalet däckskärningar, men att bevisningen inte räcker.
Särskilt gäller det ett tillfälle när ett stort antal däck skurits vid ett och samma tillfälle. Domstolens slutsats blir att fria honom på fem av åtta åtalspunkter och fälla för de tillfällen har erkänt, samt ytterligare ett.
Östersunds tingsrätt konstaterar att särskilt en av kvinnorna utsatts för en allvarlig kränkning genom att hon i flera månader levde i skräck för den okände förföljare som upprepade gånger förgripit sig på hennes cykel inom synhåll från hennes bostad.
Straffvärdet motsvarar flera månaders fängelse, men med tanke på att mannen är ostraffad, suttit anhållen och numera sökt vård för sitt beteende stannar man vid villkorlig dom och 10 000 kronor i böter.
Mannen döms även att betala skadestånd till tre kvinnor på sammanlagt dryga 3 000 kronor.

-Source-

Jun 29 2007

HIV Secrets in Sweden

Filed under: News — Tags: , , , , , , — MonkeyPrincess @ 15:20PM
Not too long ago here in Sweden, there was an English guy who intentionally had contacted young girls over the Internet, met with them and had sex with them.The man was HIV positive, and as far as we know he has infected at LEAST three young women with the HIV virus.

Now there is another case of keeping HIV a secret – this time a woman who held her HIV infection secret through nine years of marriage AND giving birth to two children!

It is a 40-year old woman living in Skåne (south of Sweden) who just got sentenced to 2½ years in prison by the court of appeals. This is the same prison sentence that the district court had decided on.

The woman found out that she was HIV positive in 1987, and at the time she was given a life expectancy of only a few years. With better medicine that was developed later on, her health improved radically.

In the nineties, the woman met the man who later became her husband, and never told him about the infection. They got married and had two children, and the woman never once told anybody about her infection.

Fortunately, neither the husband nor the children were infected with the HIV virus!

The couple are divorced today, and the woman is now facing 2½ years in prison – and she also has to pay damages to her ex husband and their two children. The husband is to be payed 175 000 Swedish Crowns (the district court had wanted him to receive 250 000) and each of the children are to be payed 150 000 Swedish Crowns.

She underwent a psych evaluation when the case was brought up in the court of appeals, and was considered mentally fit.

The woman’s behavior still seems very strange to me…

I don’t remember reading about exactly HOW the fact that she was HIV positive was discovered, but if I come across the news story on that one, I will let you know about it.

A creep like the English man, who liked to fool young girls into having sex with him, somehow it isn’t as hard to understand in a way that he kept his disease a secret.

But a young woman who falls in love, marries someone and then has children – what keeps you from telling the people you love that you have this infection? How can you live with the fact that you might be infecting both the man you love AND your own CHILDREN – and how can you not tell them about it?!?

It’s a strange world, I guess…

 

Straffet fastställs för hivsmittad

MALMÖ

Den 40-åriga Skånekvinna som i nio år hemlighöll sin hivsmitta för sin familj döms av hovrätten i Malmö till två och ett halvt års fängelse. Därmed fastställs tingsrättens dom.

Hovrätten väljer däremot att sänka det skadestånd som kvinnan ska betala till sin tidigare make, från 250 000 kronor till 175 000.

Vardera barnet tilldöms liksom i tingsrätten ett skadestånd på 150 000 kronor.

Enligt hovrätten gjorde sig kvinnan skyldig till försök till grov misshandel när hon trots sin smitta hade oskyddade samlag med sin man och skaffade sig två barn med honom.

I Helsingborgs tingsrätt dömdes hon förra året till samma straff.

Hovrätten är inte enig i sin dom. En av juristerna och en av nämndemännen vill i stället döma kvinnan till ett års fängelse för brottet framkallande av fara för annan.

Kvinnan var bara 19 år då hon 1987 fick reda på att hon var hivpositiv och sannolikt bara hade ett par år kvar att leva. Sedan dess har hennes hälsoläge radikalt förbättrats genom bromsmediciner och när kvinnan på 1990-talet träffade mannen som skulle bli hennes make hölls hon tyst om smittan.

Men varken maken eller barnen har smittats och under rättegångarna har det ifrågasatts om det egentligen funnits någon reell smittrisk, eftersom virusnivåerna i kvinnas blod varit mycket låga.

Helsingborgs tingsrätt bedömde att faran var verklig och dömde därför för försök till grov misshandel. Inför prövningen i hovrätten yrkade åklagaren på skärpt straff, medan kvinnan begärde att bli frikänd.

I samband med rättegången i hovrätten har hon genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där hon bedömdes som psykiskt frisk. Men enligt både en läkare och en psykolog skulle kvinnan fara mycket illa av ett fängelsestraff.

Hivkvinnan dömd till två års fängelse

Hovrätten fastställer tingsrättens dom

Hon höll tyst om sin hivsmitta, hade under nio år oskyddade samlag med sin man och födde två barn. I dag gick hovrätten på tingsrättens linje och dömde kvinnan till två och ett halvt års fängelse.


I Helsingborgs tingsrätt dömdes kvinnan förra våren till två och ett halvt års fängelse för försök till grov misshandel.

Foto: DRAGO PRVULOVIC

 

 

Läs också:

Hivsmittad vill slippa fängelse “Jag skulle aldrig medvetet skada min före detta man eller mina älskade barn”
Åtalad hivkvinna psykundersöks Hemlighöll sin smitta i nio år för maken
Hiv-kvinnans ex-make: “Skärp straffet” Den 39-Ã¥riga kvinnan dolde sin hiv-smitta – i nio Ã¥r
Dolde hiv i nio år – överklagar sin dom Både maken och barnen klarade sig från smitta – nu vill kvinnan bli frikänd

Kvinnan var bara 19 år då hon 1987 fick reda på att hon var hivpositiv och sannolikt bara hade ett par år kvar att leva. Sedan dess har hennes hälsoläge radikalt förbättrats genom bromsmediciner och när kvinnan på 1990-talet träffade mannen som skulle bli hennes make hölls hon tyst om smittan.
– Jag skulle aldrig medvetet skada min före detta man eller mina älskade barn, förklarade den 40-åriga kvinnan snyftande när rättegången mot henne i hovrätten i Malmö.
Men hovrätten gick på tingsrättens linje och dömde kvinnan till två och ett halvt års fängelse för försök till grov misshandel.
Däremot valde hovrätten att sänka det skadestånd som kvinnan ska betala till sin tidigare make, från 250000 kronor till 175 000.
Vardera barnet tilldöms liksom i tingsrätten ett skadestånd på 150 000 kronor.

HÃ¥llt tyst om smittan
Paret fick två barn tillsammans och inte heller i samband med förlossningarna berättade kvinnan om sin smitta. Hon anses också ha utsatt barnen för smittrisk genom amningen.
Men varken maken eller barnen har smittats och under rättegångarna har det ifrågasatts om det egentligen funnits någon reell smittrisk, eftersom virusnivåerna i kvinnas blod varit mycket låga.
Helsingborgs tingsrätt bedömde att faran var verklig och dömde därför för försök till grov misshandel. Inför prövningen i hovrätten yrkade åklagaren på skärpt straff, medan kvinnan begärde att bli frikänd.
I samband med rättegången i hovrätten har hon genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där hon bedömdes som psykiskt frisk. Men enligt både en läkare och en psykolog skulle kvinnan fara mycket illa av ett fängelsestraff.

Sweden: 12-year old Tortured In Parking Garage

12-year old Tortured In Parking Garage

A 12-year old girl was tortured by two older girls in a parking garage in Luleå (North of Sweden) on Tuesday.

The three girls bumped into each other on the town, and the two older girls convinced the 12-year old to come with them.

They took her to the Ã…hléns parking garage (Ã…hléns is a chain of department stores in Sweden), and that’s where the cruel and humiliating abuse started.

The girl herself has told about how they spat on her, took choke holds and punched her. They told her that if she told anyone about it, they would stab her in the belly with a knife. They then took a lit cigarette and burned her chest and head with it.

Several people witnessed the abuse, but nobody did anything to stop it. A SECURITY GUARD asked if he should call the police, but the girl told him not to, she was afraid of the other girls that were standing nearby.

They then took her to a stairway where the spitting and abuse continued.

There have been several articles about the incident in the newspapers, each article gives slightly different details about what happened, it seems as if the poor girl also got her earrings ripped off, and that they took her outside down to the water and there told her they were “going to take her for a swim”…

A boy, apparently a friend to the older girls, filmed the crying girl with his cellphone camera. He forced her to smile for the camera.

The horrible thing lasted for about TWO WHOLE HOURS!

Finally the abusers went away, and the poor girl was able to alert a friend from a nearby restaurant.

A police report has been filed, and the case is now being investigated by a district attorney.

Doctors have told the girl’s parents that the burn marks after the cigarette will never go away. The poor girl is very scared after the incident, the slightest noise makes her jump, she has a constant headache and back ache. The burn marks after the cigarette hurt as well.

The worst part is however not the physical violence, says the girl’s mother. The worst part is the severe mental stress, the humiliation and fear that the girl is experiencing.

The police have not wanted to comment on the events, and they are unable to confirm that the whole thing really WAS filmed…

 

12-Ã¥ring torterades i parkeringshus

Mamman: Hon är skärrad och rädd

Den 12-åriga flickan brändes med en glödande cigarett.
Sedan tvingade plågoandarna henne att le mot kameran.
Flera personer blev vittne till den tortyrliknande misshandeln, ändå ingrep ingen, skriver Norrländska Socialdemokraten.

12-åringen träffade på de två äldre flickorna i centrala Luleå i tisdags. De var ytligt bekanta och tonåringarna övertalade henne att följa med.
De tog henne till Åhléns parkeringshus där den grymma och förnedrande misshandeln började.
Flickan har själv berättat hur de spottade på henne, tog strypgrep och utdelade slag. Skvallrade hon skulle de sticka en kniv i magen på henne.
Sedan tog de fram en brinnande cigarett som de tryckte mot 12-åringens bröst och huvud.

Flera såg misshandeln
Läkaren har sagt till flickans föräldrar att såren efter cigarettmärkena aldrig kommer att försvinna, skriver NSD.
Flera personer såg misshandeln men ingen ingrep. En väktare frågade om han skulle ringa till polisen men flickan sa nej av rädsla för plågoandarna som stod en bit därifrån.
De tog henne vidare till en trappuppgång där spottandet och misshandeln fortsatte. En pojke, kompis till tonårsflickorna, filmade den gråtande 12-åringen med sin mobilkamera. Han tvingade henne att le mot kameran.

Larmade en vän
Till slut gick de sin väg och flickan kunde larma en vän från en restaurang i närheten.
Norrbottenspolisen bekräftar för aftonbladet.se att en anmälan har gjorts. Åklagare ska nu utreda fallet. 12-åringen mår mycket dåligt.
– Hon är ju skärrad och rädd. Rycker till för minsta lilla ljud. Har ständig huvudvärk och värk i ryggen. Brännsåren av cigaretterna svider, säger flickans mamma till NSD.
– Det värsta är inte det fysiska våldet. Det värsta är den psykiska kränkningen och den rädsla mitt barn har tvingats uppleva.

 

Sweden: Lowered sentences for boys who raped 13-year old

Lowered sentences in rape case

The three boys who were sentenced by the district court to ten months in juvenile detention for raping a 13-year old girl got their sentences lowered to six months by the court of appeal.

The girl was threatened and forced to have oral sex with all three boys. Since the girl is under 15, which is the age of consent in Sweden, it is ruled as rape of a child. According to the girl the boys also urinated on her.

Both courts believe in the girl’s story, and the district court wanted the longer sentence since all three boys had been in on the rape, and because of their ruthless behavior (urinating on her).

However, the court of appeal does not feel that it has been proved that they did urinate on the girl, and they didn’t use any violence that lead to physical injuries either. These factors, plus the fact that the boys were at almost the same age as the girl is what makes the court of appeal feel that the crime committed isn’t as severe as the district court found it to be.

The damage payment to the poor girl is also lowered, from 180 000 Swedish Crowns to 120 000.

 

Sänkt straff för våldtäkt

GÖTEBORG

Hovrätten sänker straffet för tre pojkar som i tingsrätten dömdes för grov våldtäkt mot en 13-årig flicka. Hon tvingades genom hot och våld till oralsex med de tre. Enligt flickan ska de dessutom ha urinerat på henne.

Eftersom hon är under 15 år rör det sig om våldtäkt mot barn. Båda instanserna tror på flickan. Tingsrätten fann brottet grovt eftersom hon utsatts av tre samt att de agerat hänsynslöst när de urinerat på henne.

Hovrätten tycker dock inte att det är bevisat att pojkarna urinerat på flickan. Något våld som lett till fysiska skador har heller inte använts. Dessa faktorer samt att gärningsmännen var i flickans ålder gör att hovrätten inte bedömer brottet som grovt, skriver Metro.

Straffen sänks från tio månaders sluten ungdomsvård till sex. Skadeståndet sänks från 180 000 till 120 000 kronor.

 

 

 

May 31 2007

Swedish Woman Sentenced For Forcing Daughter to have Female Circumcision

The Swedish Supreme Court has now made the final ruling in the case with the 43-year old woman from Mölndal who is charged with, during the summer of 2001, having had her daughter undergo female circumcision during a visit to Somalia.

The sentence is set to three years in prison.

The woman also has to pay 450 000 Swedish Crowns (300 000 for the pain and suffering due to the circumcision and

150 000 for “violating the peace”) to her now 17-year old daughter.

The 43-year old woman herself has denied committing any crime and says that she hasn’t even been abroad at all since she came to Sweden in 1995.

The daughter nowadays live with her father in Gothenburg.

(Sweden introduced the first law of the Western world against female circumcision in 1982)

Swenglish Rantings Radio – 070531

SwenglishRantingsRadio20070531.mp3

Swedish Nanny Murder Follow Up

Killer Charged with murder may have committed more crimes

The 24-year old who is accused of having murdered the Croatian au-pair Jelena Ivanisevic out in LÃ¥ngedrag during the Easter holiday is now suspected of having committed several other crimes.

Two women recently reported that he had attempted to rape them, events that are said to have taken place in March earlier this year.

The reason why the 24-year old is now being connected to other criminal activities mostly has to do with his very characteristic appearance. He is extremely short and of Indian decent. When this description began circulating in the media, two women out in Västra Frölunda reacted.

About a month prior to the murder they claim to have been attacked by a man of just Indian decent and they could also in other ways describe a man matching the 24-year old’s appearance.

The 24-year old is now accused of three major crimes. One is a rape of a former girlfriend, back in January 2006. He was arrested at the time of the incident, but later released due to lack of evidence.

This investigation has been brought up again as the recent events has been shedding some light on what happened.

Then there is the double attempt of rape against two women at the end of march this year.

Third, but definitely not least – the murder of the 20-year old Jelena Ivanisevic in April this year.

According to the psychiatric evaluation, the 24-year old has absolutely no mental problems of any kind.

Friends of the 24-year old have testified that one of his major interests is girls, and he is considered as very fixated on sex. He also worked extra as a bartender at a porn club in the center of Gothenburg.

There are indications that might point to Jelena Ivanisevic having been sexually abused in connection with the murder, but the prosecutor and police have so far refused to reveal any details.

The prosecutor is going to hand in the charges against the 24-yearold, but as the case keeps getting bigger and bigger he has asked for a little more time.

Swenglish Rantings Radio – 070531

SwenglishRantingsRadio20070531.mp3

May 30 2007

Swedish Motor Cycle Gang Connected in Stolen Property Fencing Ring

Seven men, several of them with connections to Bandidos, one of the criminal motor cycle gangs here in Sweden, were taken into police custody on Wednesday, accused of involvment in several major robberies that had taken place during the spring in Borås, Mölnlycke, Mölndal and Gothenburg (these locations are pretty close together, they all could be considered part of the “Gothenburg region”).

Three men have already been in police custody for a while, accused of having fenced stolen cellphones.

It was at 3 am on the morning of May 15th that the police raided an apartment on Rimfrostgatan out on Hisingen. The 38-year old tennant was arrested together with three other men. In the apartment, the police found a large number of stolen cellphones.
The 38-year old used to run a store on Hisingen but then found himself in personal bankruptcy with large debts. He told the police during questioning that he had been contacted by “a buddy”, a 21-year old man, who just happens to be the brother of one of the men convicted for the robbery at Landvetter airport last year. The 21-year old said that HE had a friend who wanted to sell cellphones. They then went to a house to pick up the cellphones.

The 38-year old explained that “the tax people take all the money I make so I try to make a little business on the side…” He also said that “everybody” knows that he is in trouble and that he “wants to work or buy and sell”.

The 38-year old, the 21-year old friend and the man who handed over the cellphones to them were arrested, and a fourth man was taken into custody but the evidence against him weren’t strong enough to hold him.

The investigation continued, and on Monday morning the police hit another ten locations, among them the Bandidos clubhouse on Marieholmsgatan in Gothenburg. Nine people were taken into custody, and on Tuesday seven of them were put in jail.

Among the seven there is a 30-year old Bandidos-member, who begun his criminal career in the so called “BMW-gang” several years ago. This gang were known for this particular type of break ins and robberies (“smash-and-grab”) that the people in custody are now accused of.

The 30-year old Bandidos-member was also a suspect in the Landvetter airport robbery but was never prosecuted.

Another one of the men in custody is a 22-year old member of the Bandido’s supporter club, known as the “X-team”.

The initial trial hearings began on Wednesday morning.

Swenglish Rantings Radio – 070530

SwenglishRantingsRadio20070530.mp3

Powered by WordPress