Politics at SwenglishRantings.com Politics, News & Current Events in Sweden, The USA and the World

Jun 29 2007

HIV Secrets in Sweden

Filed under: News — Tags: , , , , , , — MonkeyPrincess @ 15:20PM
Not too long ago here in Sweden, there was an English guy who intentionally had contacted young girls over the Internet, met with them and had sex with them.The man was HIV positive, and as far as we know he has infected at LEAST three young women with the HIV virus.

Now there is another case of keeping HIV a secret – this time a woman who held her HIV infection secret through nine years of marriage AND giving birth to two children!

It is a 40-year old woman living in Skåne (south of Sweden) who just got sentenced to 2½ years in prison by the court of appeals. This is the same prison sentence that the district court had decided on.

The woman found out that she was HIV positive in 1987, and at the time she was given a life expectancy of only a few years. With better medicine that was developed later on, her health improved radically.

In the nineties, the woman met the man who later became her husband, and never told him about the infection. They got married and had two children, and the woman never once told anybody about her infection.

Fortunately, neither the husband nor the children were infected with the HIV virus!

The couple are divorced today, and the woman is now facing 2½ years in prison – and she also has to pay damages to her ex husband and their two children. The husband is to be payed 175 000 Swedish Crowns (the district court had wanted him to receive 250 000) and each of the children are to be payed 150 000 Swedish Crowns.

She underwent a psych evaluation when the case was brought up in the court of appeals, and was considered mentally fit.

The woman’s behavior still seems very strange to me…

I don’t remember reading about exactly HOW the fact that she was HIV positive was discovered, but if I come across the news story on that one, I will let you know about it.

A creep like the English man, who liked to fool young girls into having sex with him, somehow it isn’t as hard to understand in a way that he kept his disease a secret.

But a young woman who falls in love, marries someone and then has children – what keeps you from telling the people you love that you have this infection? How can you live with the fact that you might be infecting both the man you love AND your own CHILDREN – and how can you not tell them about it?!?

It’s a strange world, I guess…

 

Straffet fastställs för hivsmittad

MALMÖ

Den 40-åriga Skånekvinna som i nio år hemlighöll sin hivsmitta för sin familj döms av hovrätten i Malmö till två och ett halvt års fängelse. Därmed fastställs tingsrättens dom.

Hovrätten väljer däremot att sänka det skadestånd som kvinnan ska betala till sin tidigare make, från 250 000 kronor till 175 000.

Vardera barnet tilldöms liksom i tingsrätten ett skadestånd på 150 000 kronor.

Enligt hovrätten gjorde sig kvinnan skyldig till försök till grov misshandel när hon trots sin smitta hade oskyddade samlag med sin man och skaffade sig två barn med honom.

I Helsingborgs tingsrätt dömdes hon förra året till samma straff.

Hovrätten är inte enig i sin dom. En av juristerna och en av nämndemännen vill i stället döma kvinnan till ett års fängelse för brottet framkallande av fara för annan.

Kvinnan var bara 19 år då hon 1987 fick reda på att hon var hivpositiv och sannolikt bara hade ett par år kvar att leva. Sedan dess har hennes hälsoläge radikalt förbättrats genom bromsmediciner och när kvinnan på 1990-talet träffade mannen som skulle bli hennes make hölls hon tyst om smittan.

Men varken maken eller barnen har smittats och under rättegångarna har det ifrågasatts om det egentligen funnits någon reell smittrisk, eftersom virusnivåerna i kvinnas blod varit mycket låga.

Helsingborgs tingsrätt bedömde att faran var verklig och dömde därför för försök till grov misshandel. Inför prövningen i hovrätten yrkade åklagaren på skärpt straff, medan kvinnan begärde att bli frikänd.

I samband med rättegången i hovrätten har hon genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där hon bedömdes som psykiskt frisk. Men enligt både en läkare och en psykolog skulle kvinnan fara mycket illa av ett fängelsestraff.

Hivkvinnan dömd till två års fängelse

Hovrätten fastställer tingsrättens dom

Hon höll tyst om sin hivsmitta, hade under nio år oskyddade samlag med sin man och födde två barn. I dag gick hovrätten på tingsrättens linje och dömde kvinnan till två och ett halvt års fängelse.


I Helsingborgs tingsrätt dömdes kvinnan förra våren till två och ett halvt års fängelse för försök till grov misshandel.

Foto: DRAGO PRVULOVIC

 

 

Läs också:

Hivsmittad vill slippa fängelse “Jag skulle aldrig medvetet skada min före detta man eller mina älskade barn”
Åtalad hivkvinna psykundersöks Hemlighöll sin smitta i nio år för maken
Hiv-kvinnans ex-make: “Skärp straffet” Den 39-Ã¥riga kvinnan dolde sin hiv-smitta – i nio Ã¥r
Dolde hiv i nio år – överklagar sin dom Både maken och barnen klarade sig från smitta – nu vill kvinnan bli frikänd

Kvinnan var bara 19 år då hon 1987 fick reda på att hon var hivpositiv och sannolikt bara hade ett par år kvar att leva. Sedan dess har hennes hälsoläge radikalt förbättrats genom bromsmediciner och när kvinnan på 1990-talet träffade mannen som skulle bli hennes make hölls hon tyst om smittan.
– Jag skulle aldrig medvetet skada min före detta man eller mina älskade barn, förklarade den 40-åriga kvinnan snyftande när rättegången mot henne i hovrätten i Malmö.
Men hovrätten gick på tingsrättens linje och dömde kvinnan till två och ett halvt års fängelse för försök till grov misshandel.
Däremot valde hovrätten att sänka det skadestånd som kvinnan ska betala till sin tidigare make, från 250000 kronor till 175 000.
Vardera barnet tilldöms liksom i tingsrätten ett skadestånd på 150 000 kronor.

HÃ¥llt tyst om smittan
Paret fick två barn tillsammans och inte heller i samband med förlossningarna berättade kvinnan om sin smitta. Hon anses också ha utsatt barnen för smittrisk genom amningen.
Men varken maken eller barnen har smittats och under rättegångarna har det ifrågasatts om det egentligen funnits någon reell smittrisk, eftersom virusnivåerna i kvinnas blod varit mycket låga.
Helsingborgs tingsrätt bedömde att faran var verklig och dömde därför för försök till grov misshandel. Inför prövningen i hovrätten yrkade åklagaren på skärpt straff, medan kvinnan begärde att bli frikänd.
I samband med rättegången i hovrätten har hon genomgått en rättspsykiatrisk undersökning där hon bedömdes som psykiskt frisk. Men enligt både en läkare och en psykolog skulle kvinnan fara mycket illa av ett fängelsestraff.

Powered by WordPress