Politics at SwenglishRantings.com Politics, News & Current Events in Sweden, The USA and the World

Jun 29 2007

Sweden: Lowered sentences for boys who raped 13-year old

Lowered sentences in rape case

The three boys who were sentenced by the district court to ten months in juvenile detention for raping a 13-year old girl got their sentences lowered to six months by the court of appeal.

The girl was threatened and forced to have oral sex with all three boys. Since the girl is under 15, which is the age of consent in Sweden, it is ruled as rape of a child. According to the girl the boys also urinated on her.

Both courts believe in the girl’s story, and the district court wanted the longer sentence since all three boys had been in on the rape, and because of their ruthless behavior (urinating on her).

However, the court of appeal does not feel that it has been proved that they did urinate on the girl, and they didn’t use any violence that lead to physical injuries either. These factors, plus the fact that the boys were at almost the same age as the girl is what makes the court of appeal feel that the crime committed isn’t as severe as the district court found it to be.

The damage payment to the poor girl is also lowered, from 180 000 Swedish Crowns to 120 000.

 

Sänkt straff för våldtäkt

GÖTEBORG

Hovrätten sänker straffet för tre pojkar som i tingsrätten dömdes för grov våldtäkt mot en 13-årig flicka. Hon tvingades genom hot och våld till oralsex med de tre. Enligt flickan ska de dessutom ha urinerat på henne.

Eftersom hon är under 15 år rör det sig om våldtäkt mot barn. Båda instanserna tror på flickan. Tingsrätten fann brottet grovt eftersom hon utsatts av tre samt att de agerat hänsynslöst när de urinerat på henne.

Hovrätten tycker dock inte att det är bevisat att pojkarna urinerat på flickan. Något våld som lett till fysiska skador har heller inte använts. Dessa faktorer samt att gärningsmännen var i flickans ålder gör att hovrätten inte bedömer brottet som grovt, skriver Metro.

Straffen sänks från tio månaders sluten ungdomsvård till sex. Skadeståndet sänks från 180 000 till 120 000 kronor.

 

 

 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress