Politics at SwenglishRantings.com Politics, News & Current Events in Sweden, The USA and the World

May 15 2007

NATO – Noble Mariner Program comes to Gothenburg.

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , , , — entry @ 20:10PM

NATO – Noble Mariner Program comes to Gothenburg.

Göteborgs-Posten – Göteborg – Hamnar stängs inför Nato-besöket
“Hamnar stängs inför Nato-besöket
Från midnatt till fredagen skärps säkerheten i Frihamnen och Lundbyhamnen. Det sker inför ankomsten av en stor marin Nato-styrka till Göteborg nästa vecka.
KARTOR: Skandiahamnen
Frihamnen
Noble Mariner är en övning för medlemmar av försvarsalliansen Nato och så kallade partnerskapsländer som Sverige. Övningen, som återkommer årligen, börjar den 14 maj och pågår till den 24 maj i södra Östersjön.
Ett 80-tal fartyg med över 17 000 sjömän från 17 länder är med. Den svenska marinens bidrag är två korvetter, två minröjningsfartyg och en ubåt.
En sista planeringskonferens inför övningen genomförs i Göteborg 10-13 maj. Hit kommer 37 fartyg och cirka 6 500 sjömän, med början på onsdag.
Det är vid de platser som fartygen kommer att lägga till eller ankra som nu förklaras som skyddsobjekt. Det innebär att “objekten” kommer att bevakas och att inga obehöriga har tillträde.
De områden som berörs är Frihamnen och Lundbyhamnen och västra Skandiahamnen i Göteborg samt en del av Danafjorden. Restriktionerna gäller följande tider:
o Frihamnen/Lundbyhamnen: 4 maj klockan 00.00 till och med den 14 maj klockan 20.00.
o Västra delen av Skandiahamnen: 8 maj klockan 08.00 till och med den 14 maj klockan 12.00.
o Del av Danafjorden: 8 maj klockan 08.00 till och med den 14 maj klockan 20.00.
För att inte hindra nödvändiga civila transporter till och från Göteborgs hamn tillåts fri passage för fartyg i Torshamnsleden. Det sker i anslutning till skyddsområdets sydöstra del.
Fartyg som ska till och från farlederna norr om Fotö och öster om Hönö kan passera genom en öppen korridor i områdets sydvästra del.
Efter samverkan mellan Sjöfartsverket och Marinbasen kan fartyg vid behov få utnyttja ankarplats inom det skyddade området.
Varje år genomförs omkring 20 örlogsbesök i Sverige, enligt marinen. De flesta sker i Göteborg. Detta bli dock den största sammandragningen av utländska örlogsfartyg och sjömän på länge. Säkerhetsarrangemangen är stora.
Ulf Öberg är marinens informationsansvarige:
– NÃ¥got enstaka fartyg kommer pÃ¥ onsdag, merparten nästa torsdag. 20-25 kommer att ligga i Skandiahamnen.
Ett av dessa är det brittiska hangarfartyget HMS Ark Royal, som deltog i Irakkriget år 2003.
Det är tveksamt om det blir några speciella arrangemang som trots allt gör det möjligt för intresserade att få se fartygen från insidan.
– Öppenhet är väldigt viktigt. Men det blir sannolikt inga visningar ombord, säger Ulf Öberg.
Örlogsbesöket sammanfaller med Göteborgsvarvet nästa lördag. Det har har delvis påverkat sträckningen av den drygt 21 kilometer banan vid de berörda hamnområdena.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress