Politics at SwenglishRantings.com Politics, News & Current Events in Sweden, The USA and the World

May 17 2007

Recycling, and 2nd hand Swedish Park

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — entry @ 20:05PM

Recycling, and 2nd hand Swedish REcreation Center

Ny kretsloppspark i Alelyckan
På lördag invigs kretsloppsparken i Alelyckan. Där kommer möjligheten finnas att lämna in saker till stadsmissionen, återbruket, returhuset och återvinningscentralen.
Det unika med kretsloppsparken är att möjligheten ska finnas att sortera alla sopor på en och samma plats. På sorteringsstationen kommer personal att finnas på plats som hjälper till att sortera soporna. De kommer bland annat att leta efter saker som kan säljas i secondhandbutiken på parkområdet och sortera ut farliga avfall. Butiken är det stadsmissionen som ansvarar för.
– Kärnpunkten i parken är vÃ¥r secondhandbutik som vi hoppas jättemycket pÃ¥. Vi hoppas pÃ¥ att fÃ¥ in mycket saker frÃ¥n sorteringsstationen som vi kan sälja och hjälpa människor i behov med, säger kommunalrÃ¥det Kia Andreasson.
Ingen speciellt kort behövs för att slänga sopor i återvinningscentralen. Återvinningscentralkortet, kommer att fungera precis som på andra ställen runt om i Göteborg. För att skänka saker eller slänga farligt avfall behövs inget kort.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress